รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายการเกษตร (สาย4)หมู่ที่ 6

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายการเกษตร (สาย4) หมู่ที่ 6  ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ) โดยโครงการดังกล่าวมีกำหนดยื่นเปิดซองสอบราคาในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00น. จึงขอส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดดังไฟล์แนบ