ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งรางรับน้ำฝนบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างติดตั้งรางรับน้ำฝนบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพชร ดวงศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้