ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงหินคลุกเสริมผิวจราจรถนนสายคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างลงหินคลุกเสริมผิวจราจรถนนสายคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที 13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)   โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 417,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้