ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายห้องอาคารเก็บวัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างขยายห้องอาคารเก็บวัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสจำกัด ธัชชาค้าวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 278,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้