ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังร้านครัวตาพุ่ม หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังร้านครัวตาพุ่ม หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีคัดเลือก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสจำกัด เจริญรุ่งเรืองพานิช (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,960,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้