ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน 21 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 จากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวินิตศึกษาฯ2 ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน 21 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 จากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวินิตศึกษาฯ2 ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีคัดเลือก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรุ่งเรืองพานิช (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,065,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้