ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-010 บ้านฟ้าลงมัน,บ้านโพธิ์ผีให้ หมู่ที่ 8,9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-010 บ้านฟ้าลงมัน,บ้านโพธิ์ผีให้ หมู่ที่ 8,9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น กว้าง 4 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 6,280 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรุ่งเรืองพานิช (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,630,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้