ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-009 บ้านคลองจีน หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-009 บ้านคลองจีน หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น กว้าง 3.50 เมตร ยาว 995 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 3,482.50 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัชชาค้าวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,045,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้