ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากบ้านผู้ช่วยโชคถึงบ้านลุงเที่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากบ้านผู้ช่วยโชคถึงบ้านลุงเที่ยง ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บริษัท ป๊อกกะเป้ คอนสตรัคชั่น จำกัด (ส่งออก.ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 497,500.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้