ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเสริมผิวจราจรถนนลูกรังบริเวณซอย 2 ถึงทุ่งนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างเสริมผิวจราจรถนนลูกรังบริเวณซอย 2 ถึงทุ่งนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ปรางค์สามยอดก่อสร้าง (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 207,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้