ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อเมนประปาบริเวณกลุ่มบ้านนางอนงค์ หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างวางท่อเมนประปาบริเวณกลุ่มบ้านนางอนงค์ หมู่ที่ 13ตำบลโพธิ์เก้าต้น ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ลพบุรีศิลามณี (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 61,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้