ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยแยกบ้านร้อยตรีสมบูรณ์ เนียมแสง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยแยกบ้านร้อยตรีสมบูรณ์ เนียมแสง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปูเป้ คอนกรีต (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 193,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้