ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564)

งค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ