รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565