วันศุกร์, กันยายน 22, 2023
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้