การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564)