รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)