วันศุกร์, กันยายน 22, 2023
กิจกรรมอบต

โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. อำเภอเมืองลพบุรี จัดโครงการ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์วัดโคกหม้อ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุจินต์ หาญสกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ “ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560” เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆของส่วนราชการในทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนมาออกหน่วยบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการพบปะระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน สำหรับการออกหน่วยบริการในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้นครั้งนี้ ยังมี การมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด อีกด้วย