งานชุมนุมภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.00น. ชมรมผู้สูงอายุตำบลโพธิ์เก้าต้นเข้าร่วมงาน “ชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 15” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวและเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์