ปลูกต้นดาวเรืองประดับไว้บริเวณหน่วยงานเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและรำลึก

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นั้น นางสาวยุภา ผลเกตุ รองนายกอบต. โพธิ์เก้าต้นพร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้น ข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองประดับไว้บริเวณหน่วยงานจำนวน 1000 ต้น