พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี นิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดโคกหม้อ โดยจะมีการแข่งขันกีฬาตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของภาครัฐ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา