โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.อบต.โพธิ์เก้าต้นได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ร่วมกับอำเภอเมืองลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้สนับสนุนรถกระเช้า อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดและร่วมกันทำความสะอาดตั้งแต่โดยรอบวงเวียนพระนารายณ์ตามเส้นทางถนนพระนาราย์มหาราชจนถึงสะพาน 7