กิจกรรมอบต

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี (การทำตุ๊กตาการบูร)

วันนี้ (8 มีนาคม 2562 ) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ประจำปี 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพการทำตุ๊กตาการบูร ให้กับกลุ่มสตรีเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนในการทำอาชีพเสริม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีคุณค่า โดยมี นางวาสนา แน่นอุดร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี เป็นวิทยากรสาธิตวิธิการทำตุ๊กตาการบูรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ