โครงการอบรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอบต.โพธิ์เก้าต้น ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปี 2561 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมกับ ศูนย์อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย (OTOS) ตำบลโพธิ์เก้าต้น มุ่งเน้นในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดจิตสำนึก ในการช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี ด.ต.ประทีป ยืนยง ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรท่าหิน เป็นวิทยากรบรรยาย