โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ “ชาวตำบลโพธิ์เก้าต้น รู้เท่าทัน ปลอดภัย ไม่จมน้ำ”

โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ “ชาวตำบลโพธิ์เก้าต้น รู้เท่าทัน ปลอดภัย ไม่จมน้ำ” องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำฯ ขึ้น เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความรู้ มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำและการช่วยเหลือคนตกน้ำเบื้องต้น โดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือ เป็นการสร้างความปลอดภัยทางน้ำให้แก่ประชาชน และเป็นการขยายเครือข่ายในการดำเนินงานของทีมผู้ก่อการดี (Merrit Maker) ตำบลโพธิ์เก้าต้นให้เพิ่มมากขึ้น โดยภายในโครงการได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันการจมน้ำ การช่วยเหลือคนจมน้ำ เน้น การทำ CPR ตะโกน โยน ยื่น และการฝึกทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด