กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ความรู้เรื่องโรคตาแดง ความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอดในน้ำและการช่วยเหลือประสบภัยทางน้ำให้แก่ครู แกนนำ อาสาสมัครวิทยากรชุมชนและเครือข่ายทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ตำบลโพธิ์เก้าต้น

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ความรู้เรื่องโรคตาแดง ความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอดในน้ำและการช่วยเหลือประสบภัยทางน้ำให้แก่ครู แกนนำ อาสาสมัครวิทยากรชุมชนและเครือข่ายทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ตำบลโพธิ์เก้าต้น