กิจกรรมอบต

โครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดงโขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดงโขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ อาคารโรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น  ตำบลโพธิเก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำนาจ โพธิ์อ่อน หัวหน้าคณะโขนสดอำนวยพร เป็นวิทยากรถ่ายทอดศิลปะวิธีการแสดงโขนสดแก่ผู้เข้ารับการอบรม