พิธีแถลงข่าวงานเทศกาลกระท้อนหวานปี 2560

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00น. นายบุญไทย พุทธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น พร้อมด้วย ร้อยตรีสุวรรณ์ พังพิศ รองนายกอบต.และข้าราชการอบต.โพธิ์เก้าต้น เดินทางไปร่วมพิธีแถลงข่าว “เทศกาลกระท้อนหวานของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 26 ประจำปี 2560″ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว ซึ่งงาน “เทศกาลกระท้อนหวานของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 26 ประจำปี 2560” นี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 13 มิถุนายน 2560 นี้