ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้