ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายคันคลองตาปิ่นฝั่งซ้าย หมู่ที่12

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการเสริมผิวลูกรัง สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีราคากลาง 200,000 บาท ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้