ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งการ์ดเรล(ราวกั้นอันตราย)

เนื่องจากอบต.โพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการเรียกทำสัญญากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตษณาการ วิศวกรรม ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ผลปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว ไม่มาดำเนินการทำสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด อบต.โพธิ์เก้าต้น จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าวและขอประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุดใหม่ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเพลส เทคโนโลยี รายละเอีดยตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้