ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนำสุนัข แมว รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอเชิญชวนท่านเจ้าของสุนัข แมว รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ระหว่างวันที่ 12-20 กันยายน 2561 ณ สถานที่ต่อไปนี้