ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 13/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 13 โดยอนุมัติจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อนุมัติเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้