ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศแสดงเจตจำนงความสุจริต ตามประกาศที่แนบมาด้วยนี่้

เอกสารแนบ