ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณพศ. 2561 ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้