วันศุกร์, กันยายน 22, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้น เข้าร่วมประชุม ก.อบต.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 11/2560

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2560 ว่าที่ร.ต.นิสิต ปัญญา ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้น เข้าร่วมประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีระเบียบและวาระการประชุมและการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2560 โดยสามารถดูได้ที่ มติ ก.อบต./หนังสือราชการ