ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้น เข้าร่วมประชุม ก.อบต.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 12/2560

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2560 ว่าที่ร.ต.นิสิต ปัญญา ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้น เข้าร่วมประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  ชั้นที่ 2 โดยมีระเบียบและวาระการประชุมและการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2560 โดยสามารถดูได้ที่ มติ ก.อบต./หนังสือราชการ