ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561

ประกาศให้เจ้าของที่ดินแบบยื่นแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน รายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้