ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคห่วงหรือชิ้นส่วนอลูมิเนียม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาค ห่วงหรือชิ้นส่วนอลูมิเนียม อาทิ ห่วงจากฝาน้ำดื่ม ฝาเครื่องดื่มแบบฝาเกลียว ห่วงจากกระป๋องเครื่องดื่ม กระป๋องน้ำอัดลม เศษอะลูมิเนียมจากข้อต่อ/บานพับ/รั้ว ช้ินส่วนจากเครื่องจักรหรืออะไหล่รถยนต์ เพื่อนำไปทำขาเทียม กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยสามารถบริจาคได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หรือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี หรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี