ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองตาปิ่น หมู่ที่ 11

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  จำนวน 1 เส้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยมีรายละเอียดตามที่เอกสารที่แนบมาด้วย