ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6/2561 โดยอำนาจพิจารณาอนุมัติจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อนุมัติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561