ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเวริมเหล็ก สายข้างวัดธรรมมิกาวาส หมู่ที่ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดธรรมมิกาวาส หมู่ที่ 12 ตามรูปแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.1-01 และรายละเอียดเฉพาะแห่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธิวดี เป็นผู้รับจ้างและได้ส่งมอบแล้วในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561