ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบาด้วยนี้