ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศการกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้