ผจว.ลพบุรีเร่งบรรเทาปัญหาภัยแล้งในตำบลโพธิ์เก้าต้น

วันที่ 26 มกราคม 2564  เวลา 10.30 น. ณ ที่ทำการผลิตน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วย นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเมืองลพบุรี, ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม  และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ภายในเขตตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยมีว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น  รายงานสภาพปัญหาและแนวทางเพื่อร่วมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับพื้นที่ให้รับทราบ  โดยในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้รับทราบถึงปัญหาและได้กำชับให้ทุกส่วนราชการเข้าช่วยเหลือในระดับต่อไปด้วย