กิจกรรมอบตข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community Isolation) ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย นายโกมล ปานขาว ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลพบุรี และ พันจ่าโททรงฉัตร น้อยสีดา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน จากสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดตั้ง ศูนย์พักคอย ประจำตำบลโพธิ์เก้าต้น  เพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาจากทางโรงพยาบาลจนมีอาการดีขึ้นแล้ว ก่อนจะนำส่งกลับบ้าน ในพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ บริเวณศาลาการเปรียญวัดนางหนู ตำบลโพธิ์เก้าต้น