กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย (กิจกรรมสืบสานอาหารไทยโบราณ)

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย (กิจกรรมสืบสานอาหารไทยโบราณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้รู้ถึงประวัติของอาหารไทย อาหารท้องถิ่น ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนไทย เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้การดำเนินวิถีชีวิตของบรรพบุรุษและเป็นต้นแบบในการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารไทย โดยภายในโครงการมีการสาธิตวิธีการทำน้ำยากะทิ น้ำพริกขนมจีน และแกงเขียวหวาน ณ บริเวณโดมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น