กิจกรรมนำสินค้า Otop สู่ชุมชน

กลุ่มสตรีตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้นำสินค้า Otop ตำบลโพธิ์เก้าต้น ออกจำหน่าย ณ ลานจำหน่ายสินค้า โอท้อป ห้างสรรพสินค้าโรบินสันลพบุรี