โครงการจัดตั้งศูนย์บริการและด่านชุมชนป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์บริการและด่านชุมชนบริเวณหน้าปั้มน้ำมัน ป.ต.ท. ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยร่วมพูดคุยและมอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ที่มาให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565