ข่าวประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565